A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan

Satoshi Nishiwaki, Koichi Miyamura, Yoshinobu Kanda, Minoko Takanashi, Naoyuki Uchida, Takahiro Fukuda, Kazuhiro Ikegame, Kazuteru Ohashi, Tetsuya Eto, Yukiyasu Ozawa, Souichi Shiratori, Koji Iwato, Ken ichi Matsuoka, Michihiro Hidaka, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yoshihisa Kodera, Shinichiro Okamoto

  Research output: Contribution to journalLetter

  Original languageEnglish (US)
  Pages (from-to)657-660
  Number of pages4
  JournalBone marrow transplantation
  Volume55
  Issue number3
  DOIs
  StatePublished - Mar 1 2020

  ASJC Scopus subject areas

  • Hematology
  • Transplantation

  Cite this

  Nishiwaki, S., Miyamura, K., Kanda, Y., Takanashi, M., Uchida, N., Fukuda, T., Ikegame, K., Ohashi, K., Eto, T., Ozawa, Y., Shiratori, S., Iwato, K., Matsuoka, K. I., Hidaka, M., Ichinohe, T., Atsuta, Y., Kodera, Y., & Okamoto, S. (2020). A consideration for efficient unrelated hematopoietic stem cell source acquisition—from an experience of Japan. Bone marrow transplantation, 55(3), 657-660. https://doi.org/10.1038/s41409-019-0542-0