Association of bedtime with the risk of non-alcoholic fatty liver disease among middle-aged and elderly Chinese adults with pre-diabetes and diabetes

Chunyan Hu, Yi Zhang, Shuangyuan Wang, Lin Lin, Kui Peng, Rui Du, Hongyan Qi, Jie Zhang, Tiange Wang, Zhiyun Zhao, Mian Li, Yu Xu, Min Xu, Donghui Li, Yufang Bi, Weiqing Wang, Yuhong Chen, Jieli Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association of bedtime with the risk of non-alcoholic fatty liver disease among middle-aged and elderly Chinese adults with pre-diabetes and diabetes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences